• Korzyści dla Sprzedawcy

  • Budowa pozytywnych relacji z klientem oparta na „customer experience”
  • Znaczna redukcja kosztów związanych z fakturowaniem
  • Podniesienie satysfakcji klienta z poziomu świadczonych usług
  • Optymalizacja kosztów oraz skrócenie cyklu obsługi klientów
  • Dostęp do pełnej oferty z jednego miejsca
  • Rozwój systemu odpowiadający aktualnym i przyszłym potrzebom biznesowym
  • Możliwość tworzenia i udostępniania nowych aplikacji
  • Natychmiastowy dostęp do szczegółowych danych klienta
 • Korzyści dla odbiorcy energii, gazu i innych mediów

  • Bezpłatna, wygodna i szybka forma załatwiania spraw 24h/7 dni
  • Łatwy dostęp do pełnej informacji o zakupionych usługach
  • Podniesienie jakości komunikacji ze sprzedawcą

  AUMS Digital jest rozwiązaniem elastycznym, umożliwiającym konfigurację dostępnych dla klienta funkcjonalności w zależności od segmentu, w jakim działa.

 • Wyższy poziom obsługi klienta

  System umożliwia pełne dostosowywanie do procesów biznesowych oraz sposobu przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Pozwala też na wprowadzanie zmian, które dzięki sprawności systemu zostaną wdrożone w krótkim czasie. AUMS Digital pozyskuje dane klienta z różnych kanałów komunikacji. Zapewnia im równocześnie profesjonalną i komfortową obsługę w procesach sprzedaży oraz serwisu posprzedażowego.

 • Sprawne transakcje

  AUMS Digital zapewnia integrację z systemem bilingowym, a także innymi zewnętrznymi systemami obsługującymi polskie i zagraniczne płatności elektroniczne. Umożliwia także dystrybucję e-faktur i gwarantuje prawidłowy przebieg transakcji wraz z przekazaniem informacji o jej zawarciu do wewnętrznego systemu billingowego lub księgowego firmy.

 • Wygodny proces wdrożenia

  AUMS Digital zapewnia bardzo sprawny proces uruchomienia systemu. Już na początku pracy z rozwiązaniem przedsiębiorstwo może skorzystać z istniejącego zestawu dedykowanych aplikacji, które są dostępne od razu, bez konieczności kreowania nowych funkcjonalności. Kolejne mogą być wytwarzane i wdrażane w trakcie produkcyjnego działania systemu, bez zakłócania jego pracy.

 • Koncepcja miniaplikacji

  System bazuje na innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, z których każda odpowiada obszarowi biznesowemu przedsiębiorstwa, np. podgląd salda, wprowadzenie odczytu, złożenie wniosku o nowe przyłączenie itp. Pozwala to na swobodne kształtowanie oferty i dołączanie nowych produktów oraz usług. Użytkownik w zależności od potrzeb może dodawać nowe aplikacje, niezależnie od tego czy zostały one stworzone przez dostawcę platformy, czy firmy zewnętrzne.

Chcesz wiedzieć więcej?
Pobierz ulotkę

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.