Asseco Demand Side Management

Zmniejszaj koszty za zużycie energii elektrycznej.

 

Asseco DSM zapewnia wsparcie w dostosowaniu zużycia energii elektrycznej do potrzeb i możliwości systemu elektroenergetycznego.

Pozwala na zdalne oddziaływanie na inteligentne urządzenia po stronie klientów.

Zapewnia także możliwość natychmiastowej reakcji na zmieniającą się sytuację rynkową oraz zjawiska zachodzące w sieci elektroenergetycznej.

System poprzez prowadzenie procesu regulacji popytu na energię zwiększa efektywność zarządzania siecią. Za zgodą odbiorcy końcowego reguluje pracą urządzeń końcowych i oferuje możliwość „miękkiego” ograniczania części ich funkcjonalności. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu protokołów sterowania IoT, automatyki budynkowej lub automatyki przemysłowej.

Dla kogo jest ADSM?

ADSM to rozwiązanie dla firm, których priorytetem jest zaangażowanie klientów w procesy efektywności energetycznej.

Obsługa komunikacji i sterowania

System zapewnia obsługę komunikacji i sterowania za pomocą różnych protokołów urządzeń sterujących odbiornikami, jak np.:

 • urządzenia odbiorcze zlokalizowane w miejscach zainstalowania liczników klasy AMI
 • systemy sterowania mocą układów HVAC z wykorzystaniem automatyki budynkowej
 • systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych HEM z wykorzystaniem komunikacji IoT
 • systemy dostarczane przez firmy świadczące usługi poprawy efektywności energetycznej (ESCO)
 • systemy sterowania dużych odbiorów z wykorzystaniem automatyki przemysłowej
 • systemy sterowania generacją
 • systemy magazynowania energii

Zarządzanie popytem na energię elektryczną

 • budynki biurowe
 • sklepy wielobranżowe / galerie handlowe
 • stacje ładowania pojazdów elektrycznych
 • budynki mieszkalne
 • przemysł np.: chłodniczy, spożywczy, cementowy, papierniczy, stalowy, petrochemiczny, a także huty szkła oraz firmy zajmujące się uzdatnianiem wody czy produkcją gazów przemysłowych

Otwarta architektura systemu umożliwia zdefiniowanie różnych modeli regulacji popytu, algorytmów sterowania, a także wielu typów urządzeń. Pozwala także na rozszerzanie funkcjonalności przez klienta. Potencjalnymi podmiotami podlegającymi zarządzaniu popytem na energię elektryczną są:

Kluczowe korzyści

 • Obniża koszty bilansowania systemu
 • Wspomaga system efektywności energetycznej
 • Umożliwia skuteczną integrację rozproszonych źródeł energii
 • Zapewnia ciągłość dostawy oraz utrzymanie równowagi energetycznej
 • Wspiera eliminację przeciążeń w systemie dystrybucyjnym
 • Zapewnia dostawę usług elastyczności dla podmiotów na rynku energii
 • Wspiera klientów końcowych w optymalizacji kosztów zakupu energii i mocy

Główne procesy realizowane przez Asseco DSM

 • komercyjny – zarządzanie kontem i komunikacją z klientem, umowy, rejestr urządzeń, procesy rozliczeniowe
 • techniczny – procesy bilansowania obciążenia, komunikacja z urządzeniami
 • wykonawczy – odpowiedzialny za przekazanie sygnałów kontrolnych do urządzeń i monitorowanie ich parametrów pracy

Asseco DSM jest dobre dla:

Budynki biurowe

Sklepy ogólne / centra handlowe

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Budynki mieszkalne

Przemysły, np.: chłodnie, żywność, cement, papier, stal, petrochemia, a także huty szkła i firmy zajmujące się uzdatnianiem wody i przemysłową produkcją gazu.

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.