Asseco DSM

Komunikacja i kontrola
 • Obsługa komunikacji i sterowania

  System zapewnia obsługę komunikacji i sterowania za pomocą różnych protokołów urządzeń sterujących odbiornikami, jak np.:

  • urządzenia odbiorcze zlokalizowane w miejscach zainstalowania liczników klasy AMI
  • systemy sterowania mocą układów HVAC z wykorzystaniem automatyki budynkowej
  • systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych HEM z wykorzystaniem komunikacji IoT
  • systemy dostarczane przez firmy świadczące usługi poprawy efektywności energetycznej (ESCO)
  • systemy sterowania dużych odbiorów z wykorzystaniem automatyki przemysłowej
  • systemy sterowania generacją
  • systemy magazynowania energii
 • Zarządzanie popytem na energię elektryczną

  • budynki biurowe
  • sklepy wielobranżowe / galerie handlowe
  • stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • budynki mieszkalne
  • przemysł np.: chłodniczy, spożywczy, cementowy, papierniczy, stalowy, petrochemiczny, a także huty szkła oraz firmy zajmujące się uzdatnianiem wody czy produkcją gazów przemysłowych

  Otwarta architektura systemu umożliwia zdefiniowanie różnych modeli regulacji popytu, algorytmów sterowania, a także wielu typów urządzeń. Pozwala także na rozszerzanie funkcjonalności przez klienta. Potencjalnymi podmiotami podlegającymi zarządzaniu popytem na energię elektryczną są:

 • Kluczowe korzyści

  • Obniża koszty bilansowania systemu
  • Wspomaga system efektywności energetycznej
  • Umożliwia skuteczną integrację rozproszonych źródeł energii
  • Zapewnia ciągłość dostawy oraz utrzymanie równowagi energetycznej
  • Wspiera eliminację przeciążeń w systemie dystrybucyjnym
  • Zapewnia dostawę usług elastyczności dla podmiotów na rynku energii
  • Wspiera klientów końcowych w optymalizacji kosztów zakupu energii i mocy
 • Główne procesy realizowane przez Asseco DSM

  • komercyjny – zarządzanie kontem i komunikacją z klientem, umowy, rejestr urządzeń, procesy rozliczeniowe
  • techniczny – procesy bilansowania obciążenia, komunikacja z urządzeniami
  • wykonawczy – odpowiedzialny za przekazanie sygnałów kontrolnych do urządzeń i monitorowanie ich parametrów pracy

Asseco DSM jest dobre dla:

Budynki biurowe
Sklepy ogólne / centra handlowe
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Budynki mieszkalne
Przemysły, np.: chłodnie, żywność, cement, papier, stal, petrochemia, a także huty szkła i firmy zajmujące się uzdatnianiem wody i przemysłową produkcją gazu.
Kogo wspiera Asseco DSM? Koordynatorzy Klastrów Energetycznych Agregatorzy DSR OSDn Sprzedawcy energii Firmy Energy Saving Company Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa
Rynek zdolności wytwórczych i rezerw icon icon icon icon icon icon
Rynek hurtowy icon - icon icon - -
Optymalizacja techniczna i rozliczeniowa icon - icon icon icon icon
do stosowania w procesach rynkowych
do stosowania w procesach wewnętrznych
-        nie wspierany
Chcesz wiedzieć więcej?
Pobierz ulotkę

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.