AUMS Meter Data Management

Różne liczniki. Spójne dane.


AUMS MDM zapewnia integrację wszystkich źródeł danych pomiarowych.

Pozwala na ich sprawne pozyskiwanie oraz zarządzanie, niezależnie czy pochodzą z inteligentnych, czy tradycyjnych liczników prądu i gazu. Automatyzuje cały proces, zapewniając równocześnie jakość, spójność i wiarygodność danych.

Dzięki zastosowaniu AUMS MDM można uzyskać większą wiedzę na temat funkcjonowania sieci w pełnej skali.

Dla kogo został stworzony system?

AUMS MDM to system dla przedsiębiorstw, których podstawowe procesy biznesowe wymagają najwyższej jakości danych pomiarowo-rozliczeniowych.

AUMS MDM

System umożliwia jej lepsze bilansowanie oraz monitorowanie, likwidację nielegalnego poboru, a także zaktywizowanie użytkowników do oszczędzania. Ponadto znacznie przyczynia się do usprawnienia procesów sprawozdawczych przedsiębiorstwa, a także procesów związanych z obsługą klienta i realizacją prac na sieci. Stanowi też duże wsparcie w zakresie przygotowania nowych produktów i usług dla odbiorców.

Wsparcie kluczowych procesów

 • rozliczenie
 • bilansowanie
 • analiza
 • raportowanie

System może być uruchomiony jako rozwiązanie chmurowe albo może zostać zainstalowany na infrastrukturze sprzętowej zamawiającego

Kluczowe korzyści

 • Obsługa wielu mediów w ramach jednej instancji sytemu
 • Oszczędność kosztów infrastruktury, integracji oraz wsparcia
 • Jedno centralne źródło danych pomiarowo-rozliczeniowych
 • Wysoka jakość i spójność przesyłania pomiędzy systemami
 • Eliminacja błędów dzięki automatycznej korekcie danych
 • Wsparcie dla akwizycji ręcznej (inkasenckiej) oraz zdalnej zapewnia elastyczność w planowaniu i realizacji okresu przejściowego w procesach wdrażania rozwiązań zdalnego odczytu
 • Sprawna integracja z innymi systemami informatycznymi

Sprawna integracja danych

AUMS MDM integruje różne źródła danych pomiarowych w tym:

 • odczyty inkasenckie
 • odczyty zdalne
 • odczyty z dedykowanych systemów HES
 • dostawców infrastruktury pomiarowej
 • źródła plikowe w ramach jednej platformy

System zapewnia spójne zasady walidacji i przetwarzania danych niezależnie od ich źródła. Jedna instancja systemu może obsługiwać różne media: energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło oraz współpracować z wieloma systemami bilingowymi, przez co zapewnia wsparcie bieżących procesów, ale także pozwala na przyszłe rozszerzenie zakresu działania.

Pełny widok klienta

Dzięki integracji danych z różnych źródeł, system zapewnia pełny, 360° widok klienta. Za pośrednictwem intuicyjnego webowego interfejsu użytkownik zyskuje wgląd w:

 • dane wskazaniowe
 • dane zużyciowe
 • zdarzenia z urządzeń zdalnych
 • notatki i błędy zarejestrowane przez monterów i inkasentów
 • statusy walidacji danych
 • historię konfiguracji urządzeń oraz wymiany urządzeń
Pobierz ulotkę

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.