• Co wyróżnia AUMS Market Connector?

  • Pełny zakres wspieranych procesów CSIRE, niezależnie od roli na rynku.
  • Łatwa rozszerzalność wraz ze zmianą profilu działalności.
  • Prosta integracja z innymi rozwiązaniami oparta o Rest API.
  • Wysoka skalowalność systemu – zarówno pionowa, jak i pozioma.
 • Kluczowe korzyści.

  • Bezpieczeństwo i kontrola wszystkich procesów biznesowych.
  • Zmniejszenie kosztów uczestnictw w rynku energii i gazu.
  • Zminimalizowanie wpływu zmian zewnętrznych na działanie systemów.
  • Automatyczne łączenie z systemami AUMS Billing i AUMS SPS.
  • Szybkie i sprawne przetwarzanie napływających informacji.
  • Wsparcie najwyższej klasy specjalistów IT w sektorze energetycznym.
  • Opieka serwisowa dostosowana do potrzeb klienta.

Postaw na efektywną wymianę danych.

Spełnij wymogi prawne.

Umożliwia dwukierunkową wymianę danych
w ramach procesów od zawarcia umowy po rozliczenie wzajemne z operatorem. Jest zgodny ze standardem Edifact.
Pozwala na wymianę danych z Centralnym System Informacji Rynku Energii. W zależności od wariantu rozwiązania wspiera procesy Sprzedawcy, POB oraz OSD.
Zapewnia integrację z rozwiązaniami pomiarowymi, Biling, CRM oraz systemami wsparcia wewnętrznych procesów windykacyjnych i reklamacyjnych.

Poznaj moduły AUMS Market Connector.

Pulpit administratora

Centrum sterowania, które zapewnia możliwość przeglądania wymienianych danych w formie surowej oraz docelowej.
Baza komunikatów

Wysoce skalowalna baza No SQL, która pozwala na przechowywanie komunikatów w postaci źródłowej i docelowej.
Silnik transformacji

Umożliwia dwukierunkową transformację danych. Tworzy warstwę buforową pomiędzy rynkiem energii a systemami przedsiębiorstwa.
Zarządzanie

Umożliwia konfigurację systemu w zakresie uprawnień do funkcji i danych. Pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem komunikacji.
Monitoring

Pozwala na gromadzenie wszystkich zdarzeń systemowych dotyczących bezpieczeństwa, transformacji i dostępu do danych.
API

Stanowi udokumentowaną warstwę zlecenia wymiany oraz pobierania danych z systemów zewnętrznych - PSG oraz CSIRE.

Wybierz system dopasowany do Twoich potrzeb.

AUMS MC dostępny jest w dwóch wariantach. Sprawdź, który jest odpowiedni dla Twojego biznesu.

AUMS Market Connector Seller

Wariant dla sprzedawców energii.
Umożliwia spełnienie obowiązku integracji
z CSIRE i PSG.
AUMS Market Connector Distributor

Wariant dla dystrybutorów.
Zapewnia automatyczną wymianę danych
z CSIRE.

System dostępny jest zarówno w modelu on-premise, jak i SaaS.


 • Wymagania techniczne.

  • Warstwa bazy danych: Klaster MongoDB
  • Warstwa aplikacji: Platforma kontenerów Kubernetes
  • Warstw przeglądania: dowolna nowoczesna przeglądarka www

 

 

 

 

 

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.