AUMS Market Connector

Twoje centrum wymiany danych z CSIRE i PSG

 

Pełne wsparcie dla rynku energii i gazu.

AUMS Market Connector (AUMS MC) został stworzony z myślą o sprzedawcach energii i gazu, podmiotach odpowiedzialnych za bilansowanie oraz przedsiębiorstwach dystrybucji energii. Umożliwia integrację systemów dziedzinowych w organizacji z systemami partnerów zewnętrznych. Pozwala też na szybkie dołączanie nowych rozwiązań różnych dostawców oraz utrzymanie pełnej kontroli nad realizacją procesów biznesowych. Zapewnia jeden punkt bezpiecznej komunikacji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz wsparcie procesów obsługiwanych przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Pomaga tym samym spełnić obowiązki narzucone przez regulatora, znacząco redukując zasoby potrzebne do obsługi masowej wymiany danych.

Co wyróżnia AUMS Market Connector?

 • Pełny zakres wspieranych procesów CSIRE, niezależnie od roli na rynku.
 • Łatwa rozszerzalność wraz ze zmianą profilu działalności.
 • Prosta integracja z innymi rozwiązaniami oparta o Rest API.
 • Wysoka skalowalność systemu – zarówno pionowa, jak i pozioma.

Kluczowe korzyści.

 • Bezpieczeństwo i kontrola wszystkich procesów biznesowych.
 • Zmniejszenie kosztów uczestnictw w rynku energii i gazu.
 • Zminimalizowanie wpływu zmian zewnętrznych na działanie systemów.
 • Automatyczne łączenie z systemami AUMS Billing i AUMS SPS.
 • Szybkie i sprawne przetwarzanie napływających informacji.
 • Wsparcie najwyższej klasy specjalistów IT w sektorze energetycznym.
 • Opieka serwisowa dostosowana do potrzeb klienta.

Postaw na efektywną wymianę danych.

Spełnij wymogi prawne.

Umożliwia dwukierunkową wymianę danych w ramach procesów od zawarcia umowy po rozliczenie wzajemne z operatorem. Jest zgodny ze standardem Edifact.

Pozwala na wymianę danych z Centralnym System Informacji Rynku Energii. W zależności od wariantu rozwiązania wspiera procesy Sprzedawcy, POB oraz OSD.

Zapewnia integrację z rozwiązaniami pomiarowymi, Biling, CRM oraz systemami wsparcia wewnętrznych procesów windykacyjnych i reklamacyjnych.

Poznaj moduły AUMS Market Connector.

Pulpit administratora

Centrum sterowania, które zapewnia możliwość przeglądania wymienianych danych w formie surowej oraz docelowej.

Baza komunikatów

Wysoce skalowalna baza No SQL, która pozwala na przechowywanie komunikatów w postaci źródłowej i docelowej.

Silnik transformacji

Umożliwia dwukierunkową transformację danych. Tworzy warstwę buforową pomiędzy rynkiem energii a systemami przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

Umożliwia konfigurację systemu w zakresie uprawnień do funkcji i danych. Pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem komunikacji.

Monitoring

Pozwala na gromadzenie wszystkich zdarzeń systemowych dotyczących bezpieczeństwa, transformacji i dostępu do danych.

API

Stanowi udokumentowaną warstwę zlecenia wymiany oraz pobierania danych z systemów zewnętrznych - PSG oraz CSIRE.

Wymagania techniczne.

 • Warstwa bazy danych: Klaster MongoDB
 • Warstwa aplikacji: Platforma kontenerów Kubernetes
 • Warstw przeglądania: dowolna nowoczesna przeglądarka www

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.