AUMS Digital Cloud

Sprawna integracja aplikacji oraz usług.

 

AUMS Digital Cloud to platforma nowej generacji, która pozwala na sprawne wdrażanie rozwiązań biznesowych, podnoszących jakość świadczonych usług. Jest podstawą technologiczną, na której w prosty i szybki sposób mogą być wdrażane aplikacji biznesowe. Standaryzuje kanały kontaktu i metody komunikacji z odbiorcą, takie jak telefon, e-mail czy www. Platforma bazuje na ekosystemie miniaplikacji, który zapewnia szerokie możliwości personalizacji i dostosowywania jej funkcjonalności do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań użytkowników. Możliwości, jakie daje AUMS Digital Cloud sprawiają, że platforma może być kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe korzyści:

  • Łatwość tworzenia i udostępniania nowych aplikacji.
  • Uzyskanie skalowalnych i wydajnych produktów.
  • Optymalizacja kosztów wdrażania usług.

Jak działa AUMS Digital Cloud?

AUMS Digital Cloud pozwala na sprawną integrację aplikacji oraz usług, a także budowę jednego ekosystemu, w którym poszczególne moduły mogą komunikować się ze sobą za pomocą otwartych i ogólnodostępnych protokołów takich jak: oAuth2 oraz OpenId Connect.

Sercem platformy jest warstwa centralna, która dba o zachowanie spójności produktu i umożliwia poszczególnym aplikacjom kooperację. Zawiera komponent SSO, stanowiący element wspólnego logowania. Odpowiada on za dystrybucję uprawnień oraz tożsamości do poszczególnych modułów i aplikacji ekosystemu. Całość sprzęga ze sobą szereg mikrousług, takich jak: logi, alerty, powiadomienia, czy menu.

Pełna integracja. Sprawna komunikacja.

Wybierz platformę AUMS Digital Cloud, która zapewnia:

Wygodny proces wdrożenia

Platforma zapewnia sprawny proces uruchomienia systemu. Pozwala na wykorzystanie istniejącego zestawu dedykowanych aplikacji, bez konieczności tworzenia nowych funkcjonalności. Kolejne mogą być wytwarzane i wdrażane bez zakłóceń, w trakcie produkcyjnego działania systemu.

Wielokanałowe wsparcie biznesu.

System bazuje na innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, z których każda odpowiada obszarowi biznesowemu przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb można dodawać nowe aplikacje, niezależnie od tego, czy zostały one przygotowane przez dostawcę platformy, czy firmy zewnętrzne.

Łatwy dostęp do aplikacji.

Dostęp do systemu opartego o AUMS Digital odbywa się przez przeglądarkę internetową, a dzięki wykorzystaniu techniki projektowania responsywnego (RWD) strony rozwiązania dostosowują do każdego urządzenia, niezależnie czy jest to komputer, tablet czy smartfon.

Jakość i szeroki wachlarz zastosowań.

Szerokie możliwość, jakie daje platforma AUMS Digital Cloud sprawiły, że na niej zbudowaliśmy nasze autorskie produkty:

AUMS Portal Klienta

Sprzedaż i rozliczanie klientów online.

Więcej informacji

AUMS DSM

Redukcja kosztów zużycia energii.

Więcej informacji

AUMS MDM

Spójne dane z różnych liczników.

Więcej informacji

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.