Migracja danych do CSIRE – jak to zrobić ?

Obecnie jednym z największych wyzwań sektora energetycznego jest konieczność przygotowania się uczestników rynku energii do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Jak mogą poradzić sobie z obsługą masowej wymiany danych?

AUMS Migrator to rozwiązanie wychodzące naprzeciw transformacji rynku energetycznego w związku z uruchomieniem CSIRE – systemu do informowania i zarządzania rynkiem energii. Rozwiązanie umożliwia sprawną migracje danych i wspiera uczestników rynku energii w przygotowaniu komunikatów związanych z charakterystyką punktów poboru, obiektami pomiarowymi, czy umowami profesjonalnymi.

Asseco posiada 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu migracji danych na dużą skalę (>50 mln. zmigrowanych danych Klientów) oraz największy na rynku zespół ekspertów specjalizujących się w tym obszarze.

To skuteczne narzędzie, które zbiera dane z różnych źródeł, weryfikuje je pod kątem technicznym i formalnym, wskazuje ewentualne błędy, by docelowo przygotować kompletny wsad do zasilenia systemu PSE. Umożliwia w ten sposób spełnienie wymogów regulacyjnych uczestnikom rynku, – co gwarantuje Asseco – partner PSE przy migracji danych do CSIRE.

AUMS Migrator, spełniający wymogi projektu CSIRE jest udostępniany w chmurze AWS, w formie miesięcznej subskrypcji.

Pełna zgodność z CSIRE

Skorzystaj ze wsparcia Asseco. Sprawdź, co zyskasz:

 • Pełną gotowość i automatyzację procesu migracji danych do CSIRE
 • Gwarancję terminowej realizacji wymagań określonych przez PSE
 • Sprawną migrację danych z różnych systemów, bez zakłócania innych procesów
 • Efektywność kosztową oraz ograniczenie inwestycji w sprzęt i jego obsługę
 • Kompleksową obsługę procesu oraz usługi doradcze ekspertów
 • Bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO
 • Brak konieczności angażowania wielu integratorów
 • Stałe monitorowanie działania systemu
 • Porównanie tych samych atrybutów z wielu źródeł
 • Raportowanie umożliwiające szybką weryfikację poprawności danych

Jak działa AUMS Migrator?

Migracja i walidacja danych do CSIRE

AUMS Migrator przyjmuje z wielu systemów źródłowych dane wymagane do utworzenia głównych obiektów w systemie CSIRE tzn. charakterystyk PP (punktów poboru), obiektów pomiarowych, umów profesjonalnych oraz je agreguje. Lokalizuje ewentualne braki danych lub nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane. Dodatkowo identyfikuje niezgodności w danych poszczególnych uczestników rynku w procesie walidacji krzyżowej. AUMS Migrator generuje pliki wsadowe możliwe do importu w portalu migracyjnym PSE.

Import plików pochodzących z systemów źródłowych

Identyfikacja braków danych lub niezgodności oraz ich raportowanie

 

Zapis poprawnych
danych w AUMS Migrator

Wystawienie plików wsadowych możliwych do importu w portalu migracyjnym PSE

Raportowanie i weryfikacja danych do CSIRE

System waliduje importowane parametry zgodnie z określonymi regułami. Pozwala na sprawną weryfikację danych i wskazuje przyczynę pojawienia się ewentualnych błędów. Zapewnia również możliwość kontroli krzyżowej sprawdzającej rozbieżności pomiędzy wartościami tych samych atrybutów między różnymi systemami, w porównaniu do systemu źródłowego.

Co zawiera raport po imporcie?

AUMS Migrator generuje raport po zakończonej sesji importowej dla każdego z systemów, który obejmuje informacje o:

• czasie trwania importu danych
• liczbie przetworzonych rekordów
• liczbie pozytywnie przetworzonych rekordów
• liczbie negatywnie przetworzonych rekordów
• kodacg błędów dla poszczególnych rekordów

Skontaktuj się z nami

Budowa systemu AUMS Migrator

System składa się z wewnętrznej warstwy głównej systemu oraz komponentów:

 • mechanizmu walidacji
 • generowania raportów
 • importu plików wejściowych
 • generowania pliku wyjściowego
 • zarządzania konfiguracją
 • zarządzania dostępnością
 • monitorowania systemu i bezpieczeństwa
 • danych testowych

Zasilaj CSIRE danymi z AUMS Migrator

Dostosuj przestrzeń dyskową do własnych potrzeb
i dodatkowo zyskaj:

100%

zgodności plików ze standardem
100%

wsparcia ekspertów Asseco
100%

zgodności z regulacjami

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.