AUMS Migrator

Przygotuj się na CSIRE
Agregacja i transformacja danych z różnych systemów do CSIRE.

Migracja danych do CSIRE – jak to zrobić ?

Obecnie jednym z największych wyzwań sektora energetycznego jest konieczność przygotowania się uczestników rynku energii do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Jak mogą poradzić sobie z obsługą masowej wymiany danych?

AUMS Migrator to rozwiązanie wychodzące naprzeciw transformacji rynku energetycznego w związku z uruchomieniem CSIRE – systemu do informowania i zarządzania rynkiem energii. Rozwiązanie umożliwia sprawną migracje danych i wspiera uczestników rynku energii w przygotowaniu komunikatów związanych z charakterystyką punktów poboru, obiektami pomiarowymi, czy umowami profesjonalnymi.

Kobieta peroruje o AUMS Migrator
Kobieta peroruje o AUMS Migrator

Asseco posiada 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu migracji danych na dużą skalę (>50 mln. zmigrowanych danych Klientów) oraz największy na rynku zespół ekspertów specjalizujących się w tym obszarze.

AUMS Migrator, spełniający wymogi projektu CSIRE jest udostępniany w chmurze AWS, w formie miesięcznej subskrypcji.

To skuteczne narzędzie, które zbiera dane z różnych źródeł, weryfikuje je pod kątem technicznym i formalnym, wskazuje ewentualne błędy, by docelowo przygotować kompletny wsad do zasilenia systemu PSE. Umożliwia w ten sposób spełnienie wymogów regulacyjnych uczestnikom rynku, – co gwarantuje Asseco – partner PSE przy migracji danych do CSIRE.

Pełna zgodność z CSIRE

Skorzystaj ze wsparcia Asseco. Sprawdź, co zyskasz:

 • Pełną gotowość i automatyzację procesu migracji danych do CSIRE
 • Gwarancję realizacji wymagań określonych przez PSE w przyjętym terminie
 • Szybką migrację danych z różnych źródeł bez zakłócania innych procesów biznesowych
 • Ograniczenie inwestycji w sprzęt i jego obsługę oraz efektywność kosztową
 • Kompleksową obsługę procesu oraz usługi doradcze doświadczonych ekspertów
 • Bezpieczeństwo danych zgodne z regulacjami RODO
 • Kompletną usługę bez konieczności angażowania wielu integratorów i realizacji wielu projektów
 • Usługę stałego monitorowania działania systemu
 • Możliwość porównania tych samych atrybutów z wielu źródeł
 • Szybką weryfikację błędów i braków danych w postaci raportów

Raportowanie i weryfikacja danych do CSIRE

System waliduje importowane parametry zgodnie z określonymi regułami. Pozwala na sprawną weryfikację danych i wskazuje przyczynę pojawienia się ewentualnych błędów. Zapewnia również możliwość kontroli krzyżowej sprawdzającej rozbieżności pomiędzy wartościami tych samych atrybutów między różnymi systemami, w porównaniu do systemu źródłowego.

Co zawiera raport po imporcie?

AUMS Migrator generuje raport po zakończonej sesji importowej dla każdego z systemów, który obejmuje informacje o:

• czasie trwania importu danych
• liczbie przetworzonych rekordów
• liczbie pozytywnie przetworzonych rekordów
• liczbie negatywnie przetworzonych rekordów
• kodacg błędów dla poszczególnych rekordów

Skontaktuj się z nami

Budowa systemu AUMS Migrator

System składa się z wewnętrznej warstwy głównej systemu oraz komponentów:

 • mechanizmu walidacji
 • generowania raportów
 • importu plików wejściowych
 • generowania pliku wyjściowego
 • zarządzania konfiguracją
 • zarządzania dostępnością
 • monitorowania systemu i bezpieczeństwa
 • danych testowych

Zasilaj CSIRE danymi z AUMS Migrator

Dostosuj przestrzeń dyskową do własnych potrzeb
i dodatkowo zyskaj:

100%

zgodności plików ze standardem
100%

wsparcia ekspertów Asseco
100%

zgodności z regulacjami

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.