AUMS Elmo

Naładuj baterie z AUMS Elmo.

 

AUMS Elmo to platforma do zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych i rozliczania usługi ładowania.
Zapewnia integrację w obszarze zarządzania punktami ładowania, uwierzytelniania użytkowników, a także płatności i fakturowania.
Obsługa wszystkich modeli biznesowych.
System pozwala operatorom infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na kontrolę wszystkich aspektów świadczonej usługi. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, operatorzy floty samochodowej, operatorzy stacji benzynowych oraz gminy mogą dostosowywać funkcjonowanie modułów systemu do wybranego przez siebie modelu działania na rynku e-mobility.

Kto korzysta z systemu?

Z AUMS Elmo korzystają operatorzy stacji ładowania/dostawcy usług ładowania, a także klient końcowy czyli właściciel samochodu elektrycznego. Jedna platforma zarządzania stacjami ładowania, udostępniania ich, zdalnego uruchomienia i zatrzymania ładowania oraz na koniec rozliczenia i zafakturowania sesji ładowania.

AUMS Elmo

Pozwala użytkownikom na dostosowanie poszczególnych modułów systemu do modelu działania na rynku e-mobility. Jest dostępny w otwartej chmurze za pośrednictwem interfejsu www dla użytkowników i służb dyspozytorskich.

Kluczowe korzyści

  • Stały monitoring statusu i dostępności stacji ładowania.
  • Rejestracja w systemie w „dwóch kliknięciach”.
  • Szybkie udostępnianie ładowania samochodu przez dowolnego klienta.
  • Udostępnianie stacji ładowania wielu dostawcom usług ładowania.
  • Elastyczne zarządzanie stawkami przez operatorów.
  • Sprawne rozliczanie oraz fakturowanie różnych dostawców usług ładowania.

Współpraca/Łączność

Na rynku e-mobility oprócz ładowarek sprzedawanych łącznie z usługą do zarządzania, są także dostępne otwarte stacje ładowania, oferowane przez wielu znanych producentów. AUMS Elmo umożliwia współpracę z nimi. Wymagane jest jedynie aby ładowarka udostępniała komunikację po protokole OCPP (wersja 1.5 lub 1.6). Dzięki temu przyszły właściciel ładowarki sam decyduje o tym jaką stację ładowania chce zakupić, a dzięki AUMS Elmo może nią zarządzać i jednocześnie niezależnie, bez pośredników oferować usługi ładowania. Operator stacji ma możliwość monitorowania parametrów pracy stacji ładowania i jej diagnostyki.

Brak kart partnerskich/lojalnościowych

Brak kart partnerskich/lojalnościowych

Aby korzystać z platformy AUMS Elmo nie ma konieczności wyrabiania żadnych kart partnerskich/lojalnościowych. Każdy właściciel samochodu elektrycznego może korzystać z dowolnej stacji ładowania udostępnionej w AUMS Elmo. Aby rozpocząć ładowanie może skorzystać z trzech opcji, tj. poprzez aplikację mobilną, za pomocą dowolnego urządzenia z RFID, bądź za pomocą SMS. Aby korzystać ze stacji ładowania dostępnych w AUMS Elmo, właściciel samochodu elektrycznego nie płaci żadnych opłat abonamentowych, płaci jedynie za zakupioną usługę na podstawie stawek rynkowych ustalonych przez poszczególnych właścicieli ładowarek. Ładowanie ad hoc.

Indywidualny model biznesowy

W AUMS Elmo właściciel stacji ładowania jest odpowiedzialny i może ustalać model biznesowy oferowanej usługi ładowania. Właściciel decyduje o wysokości stawek oraz metodzie naliczeń. Ponadto, może decydować o bonifikatach lub darmowych ładowaniach dla wybranych klientów, grup numerów RFID. System umożliwia także właścicielowi ustawienie rezerwacji poszczególnych złączy na wybrane godziny i dni dla wybranych klientów.

Niezależne, elastyczne i dynamiczne ustalanie stawek

Właściciel stacji ładowania na podstawie swoich obserwacji oraz analizy raportów z sesji ładowań dostępnych w AUMS Elmo, może niezależnie i w sposób dynamiczny decydować o zmianie stawek na złączach. Dostępna funkcjonalność pozwala na przygotowanie elastycznej oferty, w której cena za usługę może stanowić dowolną kombinację zależną od pobranych kWh, czasu ładowania, z możliwością naliczania minutowego, samego rozpoczęcia ładowania czy też od pory dnia w której następuje rozpoczęcie ładowania.

Raportowanie i fakturowanie

W systemie AUMS Elmo właściciel stacji ładowania ma dostęp do pełnej historii sesji ładowania na wszystkich złączach, niezależnie czy dana sesja była płatna czy darmowa. AUMS Elmo umożliwia także właścicielowi dostęp do historii transakcji wraz z możliwością wystawienia faktury za usługę ładowania.

AUMS Elmo jest dobre, bo:

Płatności kartą płatniczą w aplikacji

Brak kart partnerskich/lojalnościowych

Indywidualne cenniki i sposoby rozliczeń

Rozliczenia flotowe

Różni producenci ładowarek

Raportowanie i fakturowanie

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.