• AUMS
  Billing Basic

  Rozliczenie usług, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Dostępne tylko w chmurze.

 • AUMS
  Billing Smart

  Rozliczenie usług. Dostępne tylko w chmurze.

 • AUMS
  Billing Lite

  Rozliczanie usług, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Dostępne w chmurze i on premise.

 • AUMS
  Billing & CIS 4.0

  Rozliczanie usług, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Dostępne w chmurze i on premise.

AUMS Billing

AUMS Billing zapewnia elastyczny model wdrożenia, który może być realizowany zarówno w modelu SaaS, jak i on premise.
 • Kluczowe korzyści

  systemów rodziny AUMS Billing
  • Wysoka jakość rozwiązań oparta o światowej klasy system AUMS Billing & CIS 4.0
  • Sprawne dostosowanie się do zmian prawnych i biznesowych
  • Optymalizacja kosztów utrzymania systemu
  • Wzrost wskaźników ściągalności długów
  • Wsparcie najwyższej klasy specjalistów IT w sektorze energetycznym
  • Elastyczny model wdrożenia
  • Otwarta architektura systemu umożliwiająca jego dalszą rozbudowę
  • Krótki „Time to Market” dla rozliczania towarów i usług dodatkowych
 • Kluczowe funkcjonalności

  systemów z rodziny AUMS Billing
  • Fakturowanie automatyczne
  • Fakturowanie ręczne
  • Obsługa płatności
  • Obsługa finansowa klientów
  • Księga pomocnicza
  • Podatki
  • Windykacje
  • Zamknięcie miesiąca i sprawozdawczość

   

Wybierz rozwiązanie dla Twojej firmy

 • AUMS
  Billing Basic
  • Konfigurowalne rozliczanie produktów i usług
  • Rozliczenie energii i gazu
  • Workflow
  • Pozyskiwanie danych odczytowo pomiarowych
  • Rynek zderegulowany od strony sprzedawcy
  • Płatności ręczne
  • 1 alogrytm rozliczenia finansowego
  • Księgowość
  • 1 ścieżka usług / 2 ścieżki elektryczne / 2 ścieżki gazowe
  • 1 jednostka sprawozdawcza dla energii elektrycznej / 1 jednostka sprawozdawcza dla gazu
  • Zamknięcie miesiąca
  • 2 tygodnie wdrożenia
  • Do 10 000 PPE lub umów na usługi
 • AUMS
  Billing Smart
  • Konfigurowalne rozliczanie produktów i usług
  • Płatności ręczne
  • 1 alogrytm rozliczenia finansowego
  • Księgowość
  • 1 ścieżka windykacji
  • 1 jednostka sprawozdawcza
  • Zamknięcie miesiąca
 • AUMS
  Billing Lite
  • Konfigurowalne rozliczanie produktów i usług
  • Rozliczenie energii i gazu
  • Workflow
  • Pozyskiwanie danych odczytowo pomiarowych
  • Rynek zderegulowany od strony sprzedawcy
  • Import płatności, polecenie zapłaty
  • 3 algorytmy rozliczeń finansowych
  • Uproszczona konfiguracja księgowa
  • 1 ścieżka usług / 2 ścieżki elektryczne / 2 ścieżki gazowe
  • 1 jednostka sprawozdawcza dla energii elektrycznej / 1 jednostka sprawozdawcza dla gazu
  • Zamknięcie miesiąca
  • Sprawozdawczość ARE
  • 4 tygodnie wdrożenia
  • Do 100 000 PPE lub umów na usługi
 • AUMS
  Billing & CIS 4.0
  • Konfigurowalne rozliczanie produktów i usług
  • Konfigurowalne rozliczanie energii i gazu
  • Konfigurowalne rozliczanie innych mediów
  • Konfigurowalne workflow
  • Pozyskiwanie danych odczytowo pomiarowych
  • Rynek zderegulowany od strony sprzedawcy i operatora sieci
  • Gospodarka aparaturą pomiarową i operacje techniczne
  • Kontrole i nielegalny pobór medium
  • Rozliczenia z firmami trzecimi
  • Konfigurowalny import płatności. Polecenie Zapłaty
  • Konfigurowalne rozliczenia finansowe
  • Konfigurowalna księgowość
  • Konfigurowalne windykacje
  • Konfigurowalna struktura organizacyjna
  • Konfigurowalne zamknięcie miesiąca
  • Konfigurowalna sprawozdawczość ARE
  • Wdrożenie wg potrzeb Zamawiającego
  • Brak ograniczeń wielkości

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.