Asseco SAMO
 • Z Asseco SAMO możesz sprawnie

  • Określić najważniejsze elementy dla prawidłowego funkcjonowania sieci
  • Oszacować koszty operacyjne konserwacji, przy zachowaniu maksimum korzyści
  • Zarządzać wszystkimi szczegółami danego elementu wyposażenia w całym cyklu życia
  • Generować wysoce zaawansowane raporty dotyczące zużycia poszczególnych sprzętów
  • Tworzyć harmonogramy zadań — utrzymaniowe i naprawcze
 • Kluczowe korzyści

  • Proaktywnie zarządzanie ryzykiem starzejącej się infrastruktury
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych i inwestycyjnych (OPEX i CAPEX)
  • Zarządzanie przepływem prac w projektach inwestycyjnych
  • Centralizacja danych dotyczących infrastruktury technicznej
  • Połączenie danych technicznych i gospodarczych
  • Spełnienie wymogów narzuconych przez regulatora
  • Dokładna ocena stanu technicznego infrastruktury technicznej
  • Wsparcie dla symulacji różnych scenariuszy rozwoju infrastruktury

 • Asseco SAMO udostępnia narzędzia wspierające optymalne wykorzystanie środków finansowych na utrzymanie, rewizje, naprawy i projekty inwestycyjne. Umożliwia pozyskanie i ujednolicanie danych z róznych systemów. Stanowi również dobrą podstawę do dalszych analiz, symulacji oraz raportów.

  System dostępny jest w modelu SaaS. Jest zgodny z serią ISO 55000.

Chcesz wiedzieć więcej?
Pobierz ulotkę

Zostańmy w kontakcie

Każda organizacja jest inna. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.